भरतपुर महानगरको बेरुजु घटाउन समिति सक्रिय

भरतपुर महानगरको बेरुजु घटाउन समिति सक्रिय

काठमाण्डौँ– भरतपुर महानगरपालिकाले बेरुजु फछर्यौटका लागि क्रियाशीलता देखाएको छ । महानगरमा गठित लेखा समितिले बेरुजु फछर्यौटका... पुरा समाचार