नक्सा पास नभएका भवन वा घरको नक्सा ९० दिनभित्र पास गर्न अनुरोध

नक्सा पास नभएका भवन वा घरको नक्सा ९० दिनभित्र पास गर्न अनुरोध

काठमाण्डौँ– काठमाण्डौँ महानगरपालिकाले नक्सा पास नगरी बनेका घर तथा भवनको नक्सा ९० दिनभित्र पास गरिसक्न म्याद दिएको... पुरा समाचार